З нами здоровою бути легко!

Лабораторні дослідження

Назва послуги Ціна

Кальцитонін

345.00 ГРН

Паратгормон (1-84) (ПТГ)

215.00 ГРН

Тиреоглобулін (ТГ)

210.00 ГРН

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.)

440.00 ГРН

Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

210.00 ГРН

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)

205.00 ГРН

Тироксин вільний (Т4 вільн.)

175.00 ГРН

Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)

165.00 ГРН

Тиреотропний гормон (ТТГ)

165.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Антитіла антиспермальні (кров, цервікальний слиз, сіменна плазма) - якісн.

295.00 ГРН

Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 39 тиждень вагітності)

225.00 ГРН

Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)

390.00 ГРН

Дигідротестостерон

310.00 ГРН

Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)

210.00 ГРН

Індекс вільного тестостерону

345.00 ГРН

Тестостерон вільний

240.00 ГРН

Андростендіон

420.00 ГРН

17-оксипрогестерон (17-ОНР)

210.00 ГРН

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)

220.00 ГРН

Інгібін В

535.00 ГРН

Антимюллерів гормон (AMГ)

450.00 ГРН

Прогестерон

190.00 ГРН

Естрадіол (Е2)

190.00 ГРН

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

205.00 ГРН

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

195.00 ГРН

Пролактин в розведенні (1:100)

265.00 ГРН

Пролактин, молекулярні форми

435.00 ГРН

Пролактин

200.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Креатинін у сечі

95.00 ГРН

Мікроальбумінурія+креатинін у сечі

215.00 ГРН

Лептин

520.00 ГРН

Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)

800.00 ГРН

Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)

540.00 ГРН

Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG

1 075.00 ГРН

Антитіла до інсуліну

740.00 ГРН

Глюкагон

1 575.00 ГРН

С - пептид

205.00 ГРН

Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)

285.00 ГРН

Інсулін

200.00 ГРН

Проінсулін інтактний

850.00 ГРН

Фруктозамін

170.00 ГРН

Глікований гемоглобін (HbA1c)

210.00 ГРН

Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові

245.00 ГРН

Глюкоза у венозній крові випадкове визначення

125.00 ГРН

Глюкоза у венозній крові натще

125.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Фосфор

85.00 ГРН

Кальцій у сечі

105.00 ГРН

Кальцій

95.00 ГРН

Кальцій іонізований

165.00 ГРН

Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол)

2 385.00 ГРН

Вітамін D (25-гідроксикальциферол)

410.00 ГРН

Остеопороз, Кальцитонін

345.00 ГРН

Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ)

215.00 ГРН

Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін у сечі

1 105.00 ГРН

Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза

1 145.00 ГРН

Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин

380.00 ГРН

Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці

740.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії

550.00 ГРН

Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон'югований

445.00 ГРН

Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір

400.00 ГРН

Плацентарний лактоген

330.00 ГРН

РАРР

225.00 ГРН

Естріол некон'югований

195.00 ГРН

Альфа-фетопротеїн (АФП)

225.00 ГРН

Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.)

215.00 ГРН

Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-21 тижн.)

215.00 ГРН

Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT)

9 900.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Онкомаркер молочної залози СА 15-3

245.00 ГРН

Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4)

580.00 ГРН

Онкомаркер яєчників СА 125

205.00 ГРН

Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4

415.00 ГРН

Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін

345.00 ГРН

Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА)

245.00 ГРН

Індекс вільного ПСА

305.00 ГРН

Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)

200.00 ГРН

Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця)

220.00 ГРН

Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП)

225.00 ГРН

Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 - виявлення мутацій генів

1 365.00 ГРН

Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін

1 630.00 ГРН

Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота

2 050.00 ГРН

Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А

1 460.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)

470.00 ГРН

Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг

1 115.00 ГРН

Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.

305.00 ГРН

Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.

405.00 ГРН

Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.

380.00 ГРН

Гепатит D, загальні антитіла

905.00 ГРН

Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - кількісн.

1 470.00 ГРН

Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.

420.00 ГРН

Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР - якісн.

600.00 ГРН

Гепатит С, антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу IgG (імуноблот)

1 015.00 ГРН

Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг

265.00 ГРН

Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн.

775.00 ГРН

Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР - якісн.

395.00 ГРН

Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg

230.00 ГРН

Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg

265.00 ГРН

Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg

275.00 ГРН

Гепатит В, НВеАg

285.00 ГРН

Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg

260.00 ГРН

Гепатит B HBsAg - кількісн.

300.00 ГРН

Гепатит В, HBsAg

225.00 ГРН

Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) - якісн.

400.00 ГРН

Гепатит А, антитіла до вірусу IgG

230.00 ГРН

Гепатит А, антитіла до вірусу IgM

225.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів))

420.00 ГРН

Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів))

395.00 ГРН

Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG. (Серологічна діагностика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів

385.00 ГРН

Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів))

375.00 ГРН

Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG

410.00 ГРН

Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG

330.00 ГРН

Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу - напівкількісн.

1 620.00 ГРН

Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG - підтверджуючий тест (імуноблот)

600.00 ГРН

Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM - підтверджуючий тест (імуноблот)

570.00 ГРН

Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM/IgG - скринінг. (У випадку позитивного або сумнівного результату скринінгу, виконується імуноблот)

1 690.00 ГРН

Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.

260.00 ГРН

Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ)

775.00 ГРН

Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) - якісн.

395.00 ГРН

Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) - якісн.

370.00 ГРН

ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)

330.00 ГРН

Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку)

460.00 ГРН

Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)

580.00 ГРН

Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)

580.00 ГРН

Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)

235.00 ГРН

Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG

460.00 ГРН

Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG

200.00 ГРН

Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM

195.00 ГРН

Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР - якісн. (ліквор, біоптат та ін.)

280.00 ГРН

Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG

545.00 ГРН

Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG

185.00 ГРН

Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM

190.00 ГРН

Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG

390.00 ГРН

Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG

190.00 ГРН

Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM

190.00 ГРН

Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG

1 045.00 ГРН

Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.)

260.00 ГРН

Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки хоріону,)

240.00 ГРН

Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG

200.00 ГРН

Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG

190.00 ГРН

Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM

200.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgМ (імуноблот)

410.00 ГРН

Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgG (імуноблот)

410.00 ГРН

Сифіліс, Treponema pallidum, ДНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) - якісн.

225.00 ГРН

Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)

150.00 ГРН

Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг

255.00 ГРН

Кандидоз, ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР - якісн. (у/г зішкріб, сеча)

230.00 ГРН

Гарднерельоз, Gardnerella vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (у/г зішкріб, сеча, еякулят)

210.00 ГРН

Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (у/г зішкріб, сеча)

220.00 ГРН

Трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)

205.00 ГРН

Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки хоріону, навколопл

240.00 ГРН

Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)

235.00 ГРН

Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, cиновіальна рідина, плазма крові)

210.00 ГРН

Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові)

225.00 ГРН

Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)

255.00 ГРН

Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)

255.00 ГРН

Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР - кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)

225.00 ГРН

Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків

370.00 ГРН

Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)

245.00 ГРН

Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG

200.00 ГРН

Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ

200.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Прокальцитонін

760.00 ГРН

Імунореактивний трипсин

1 985.00 ГРН

Біохімія Фібротеста

570.00 ГРН

Біохімія Фібромакса

675.00 ГРН

Фібромакс (з 24-х місячного віку (Fr)

3 765.00 ГРН

Фібротест/Актитест (з 24-х місячного віку (Fr)

2 745.00 ГРН

Гаптоглобін

125.00 ГРН

Альфа-2-макроглобулін

225.00 ГРН

Аполіпопротеїн - В

125.00 ГРН

Аполіпопротеїн - А 1

125.00 ГРН

Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)

90.00 ГРН

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета-ліпопротеїди)

90.00 ГРН

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа-ліпопротеїди)

90.00 ГРН

Холестерин

90.00 ГРН

Тригліцериди

90.00 ГРН

Магній

90.00 ГРН

Залізо

90.00 ГРН

Фосфор

80.00 ГРН

Кальцій іонізований

155.00 ГРН

Кальцій

90.00 ГРН

Хлор

90.00 ГРН

Натрій

90.00 ГРН

Калій

90.00 ГРН

Церулоплазмін (мідна оксидаза)

205.00 ГРН

Креатинкіназа (загальна)

195.00 ГРН

Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)

170.00 ГРН

Альбумін

90.00 ГРН

Загальний білок

90.00 ГРН

Бікарбонати (HСО3-)

145.00 ГРН

Сечова кислота

90.00 ГРН

Сечовина

90.00 ГРН

Азот сечовини

90.00 ГРН

Кліренс ендогенного креатиніну

195.00 ГРН

Цистатин С зі ШКФ

535.00 ГРН

Креатинін

90.00 ГРН

Холінестераза

90.00 ГРН

Панкреатична амілаза (кров)

95.00 ГРН

Тимолова проба

90.00 ГРН

Лактат

195.00 ГРН

Ліпаза

115.00 ГРН

Лактатдегідрогеназа

90.00 ГРН

Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)

90.00 ГРН

Лужна фосфатаза загальна

90.00 ГРН

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

90.00 ГРН

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

90.00 ГРН

Білірубін непрямий

90.00 ГРН

Білірубін прямий

90.00 ГРН

Білірубін загальний

90.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Пряма проба Кумбса

570.00 ГРН

Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус

385.00 ГРН

Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні)

260.00 ГРН

Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)

170.00 ГРН

Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні)

950.00 ГРН

Група крові + резус фактор (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі)

195.00 ГРН

Аналіз крові на LE - клітини

120.00 ГРН

Д-дімер

195.00 ГРН

Фібриноген

115.00 ГРН

Вовчаковий антикоагулянт (ВА)

405.00 ГРН

Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)

90.00 ГРН

МНС з визначенням TTR

150.00 ГРН

МНС (INR)

125.00 ГРН

Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, протромбіну за Квіком, МНВ)

120.00 ГРН

Коагулограма на автоматичному аналізаторі ( протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ)

280.00 ГРН

Визначення ретикулоцитів

155.00 ГРН

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

75.00 ГРН

Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники)

165.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Залізо-зв'язуюча здатність сироватки

205.00 ГРН

Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом )

230.00 ГРН

Залізо

90.00 ГРН

Еритропоетин

365.00 ГРН

Ціанокобаламін (Вітамін В12)

215.00 ГРН

Фолієва кислота

225.00 ГРН

Феритин

225.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Транспорт солей

345.00 ГРН

Визначення наркотиків у сечі - якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон)

840.00 ГРН

Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма

335.00 ГРН

Панкреатична амілаза (сеча)

155.00 ГРН

Фосфор у сечі

85.00 ГРН

Кальцій у сечі

100.00 ГРН

Сечова кислота у сечі

90.00 ГРН

Кліренс ендогенного креатиніну

195.00 ГРН

Креатинін у сечі

90.00 ГРН

Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)

170.00 ГРН

Мікроальбумінурія+креатинін у сечі

205.00 ГРН

Аналіз сечі на добову протеїнурію

90.00 ГРН

Глюкоза у сечі

105.00 ГРН

Аналіз сечі за Нечипоренком

110.00 ГРН

Загальний аналіз сечі

115.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції)

335.00 ГРН

Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні

460.00 ГРН

Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)

485.00 ГРН

Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)

2 020.00 ГРН

Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)

(Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim)

1 360.00 ГРН

CD4+ T-хелпери

260.00 ГРН

Імуноглобулін G

190.00 ГРН

Імуноглобулін М

190.00 ГРН

Імуноглобулін А

190.00 ГРН

Назва послуги Ціна

Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)

405.00 ГРН

Триптаза

820.00 ГРН

Імуноглобулін Е

200.00 ГРН